Felicitats Nens: 88 anys d’actitud i molt més

 Imagen

Avui és un gran dia al Vendrell: La colla dels Nens del Vendrell celebra el seu 88 aniversari amb una gran Diada a les 12:30h a la Plaça Vella. Gran exemple de sinergia, de solidaritat i d’organització. Tots els castellers sumant esforços en pro d’un mateix objectiu. Cadascú en funció de llurs característiques físiques (força, alçada, resistència) i en funció dels seus coneixements i experiència. Gran exemple d’igualtat: homes, dones, nenes i nens, de diferents edats, procedències i estrats socials….però una mateixa classe. Els nens del Vendrell són un clar exemple del que significa tenir actitud: espèrit de superació i aprendre dels errors. Per tot això: Felicitats!

Hoy es un gran día en El Vendrell: La Colla dels Nens del Vendrell celebra su 88 aniversario, con una gran Diada a las 12,30h en la Plaça Vella. Gran ejemplo de sinergia, de solidaridad y de organización. Todos los castellers suman sus esfuerzos en pro de un mismo objetivo, cada uno en base a sus características físicas (fuerza, altura, resistencia…) y en función de sus conocimientos y experiencia. Gran ejemplo de igualdad: hombres y mujeres, niños y niñas, de diferentes procedencias, de todos los estratos sociales…pero una misma clase. Els nens del Vendrell son un claro ejemplo de lo que significa tener actitud: espíritu de superación y aprender de los errores. Por todo ello, Felicidades!.